2010. gada 31. oktobris

Novembris

Sveiciens Tev novembrī!
Rudens nes augļus ne tikai dārzos. Arī jaunieši aktīvi sarosījušies un dara.
Novembrī Tevi sagaida ne tikai iespēja saņemt svētības jauniešu dievkalpojumos, sadraudzības un atpūtas pasākumos, seminārā un labadrībā piedaloties (skati Kalendāru), bet arī iespēja apmeklēt iknedēļas mazās grupas un lūgšanu grupas. Saņemies un piesakies arī dziedāt jauniešu korī.
Novembris ir Tavu iespēju laiks! Izmanto to!