2013. gada 24. marts

Lūgšanu Nakts - Paldies!

Lūgšanu Nedēļas noslēgumā adventistu jaunieši pulcējās kopā, lai dalītos priekā par mūsu Dievu un viens par otru! Mēs tikāmies jau ikgadējā, piektajā Lūgšanu Naktī, lai atcerētos kalpošanu Pasaules Jauniešu Dienā, kas notika 16.martā un noslēgtu Lūgšanu nedēļu. Slavēšana, lūgšanas, stāsti, bildes un video - tas parādīja, cik dažādi mēs esam, bet cik vienoti varam būt kalpošanā Dievam!
Lūgšanu Nakts sākās ar Lūgšanu Nakts atskata video, kas ļāva ieraudzīt sevi un draugus toreiz un pavisam nesen. Video atgādina, ka nekas nav mainījies - Lūgšanu Nakts būtība ir arvien tā pati- mēs nākam pielūgt un pateikties! Vakaru iesāka LDS bīsk.Viesturs Reķis, kurš jauniešiem nodeva sveicienus un atgādināja, kas ir atdzimšana. Vakars turpinājās ar slavēšanu. Paldies slavēšanas grupām - puišu grupai no Ezeres, meiteņu grupai Amets, abām Korintas draudzes slavēšanas grupām, grupai Otrie, individuālajiem izpildītājiem - Vitālija, Darinai, Iļjam, Kristapam. Paldies Zigurdam Laudurgam, kas mums atgādināja Lūgšanu Nakts moto no 1.Pētera ... Paldies lūgšanu vadītājiem - Izaurai, Āvo, Ainim, Arnoldam, Armandam, Līvijai, Intai. Paldies jauniešiem no PA:GRIEZIE(n)S par video!
Paldies par lieliskiem un iedvesmojošiem stāstiem no kalpošanas Pasaules Jauniešu Dienā - Rīgas 4.draudzei - Larisai, Bauskas draudzei un Līvijai, Korintas draudzei un Līvai, Intai, Arnim.
Jauniešu nodaļa vēlas pateikties arī visiem, kas iesaistījās tehniskas un organizatoriskas palīdzības sniegšanā, lai pasākums izdotos - īpaši Korintas draudzei, Rūdolfam, Sandim, Ingum, Armandam, Raivim, Līvijai, Ievai, Arnoldam, Andrim, Emīlam, paldies meitenēm, kas rosījās pa virtuvi un sagatavoja uzkodas un tēju - Elvīrai, Sabīnei, Ketijai, Janai!
Un paldies, ka tieši Tu biji klāt, paldies, ka Tava sirds deg par kalpošanu sabiedrībai, vienam otram un mūsu Dievam!

Pateicībā,
LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa


Foto skaties ŠEIT

2013. gada 20. marts

23.marts

Tiekamies jauniešu Lūgšanu Naktī 2013 - 23.martā, 16.00, Baznīcas 12a, mazā zālē (Korintas dr.telpās)!
---
Jo mūsu atdzimšana ir caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu... / 1.Pētera 1:23

2013. gada 17. marts

Vispasaules Jauniešu Diena arī Latvijā

Vispasaules Jauniešu Diena ir pagājusi! Tās mērķis bija palīdzība sabiedrībai, mīlestības izrādīšana mazākajiem, gaismas došana pasaulei! Būt par zemes sāli!
LDS Jauniešu nodaļa priecājas, ka arī jaunieši no Latvijas piedalījās šīs dienas aktivitātēs! Par to, kā gājis un izdevies, uzzini stāstos un bildēs jauniešu Lūgšanu Naktī jau sestdien, 23.martā, 16.00, Baznīcas 12a! Pasākums notiks draudzes Korinta telpās! Programmā slavēšanas koncerts ar lūgšanu brīžiem, vakariņas un draudzīgas sarunas. Piedalies!

Maza kolāža no Bauskas un Korintas draudzes aktivitātēm Vispasaules Jauniešu dienā-