2013. gada 28. janvāris

Martā - Pasaules Jauniešu Diena un Lūgšanu Nakts

Martā īpaši jauniešiem domātas aktivitātes un pasākumi. Jauniešu nodaļa aicina jauniešus piedalīties divos nozīmīgos pasākumos - Pasaules Jauniešu Dienā un Jauniešu Lūgšanu Naktī!

PASAULES JAUNIEŠU DIENA
16.marts

Iesākot jauniešu lūgšanu nedēļu, 16.martā visā pasaulē 8 miljoni adventistu jaunieši dosies ārā no baznīcām ar Dieva vārdu rokās un Jēzus žēlsirdību sirdīs. Pasaules jauniešu dienas moto ir atrodams Jēzus stāstītajā līdzībā par labo samarieti -‘Ej un dari tāpat!’, tēma – Vienoti līdzjūtībā! Šajā dienā jaunieši aicināti klausīties vienu sprediķi draudzē mazāk, bet pašiem būt par sprediķi šajā dienā.
Arī adventistu Latvijas draudžu Savienības Jauniešu kalpošanas nodaļa aicina katras draudzes jauniešus Latvijā iesaistīties šajā globālajā projektā un kopā ar savas draudzes jauniešiem kalpot vietējai sabiedrībai, palīdzot vajadzībās.
Šīs dienas mērķis un aicinājums - katras vietējās draudzes jauniešiem darboties kopā, lai kalpotu sabiedrībai; sadraudzības veicināšanā; draudzes stiprināšanā; vienotībā ar visas pasaules adventistu jauniešiem kopējā mērķī.

Noderīgas idejas:
- Vientuļo cilvēku apmeklējums
- Došanās uz bērnu namu
- Došanās uz slimnīcu/pansionātu
- Palīdzība trūcīgajiem
- Asins nodošana

Ieteikumi, plānojot Jauniešu Dienu:
Kas būs jūsu mērķa grupa? Izveidojiet sarakstu ar tiem, kam nepieciešama palīdzība tuvākajā apkārtnē. Mērķa grupas var būt dažādas – jaunās māmiņas, pusaudži, pensionāri utt. Identificējiet konkrētās grupas vajadzības.
Atcerieties, ka finansiālo līdzekļu trūkums nevar būt šķērslis kalpošanā. Pielietojiet idejas, kur nav nepieciešami lieli izdevumi. Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību savai draudzei!
Dariet visi kopā - esiet aktīvi, atrodiet laiku, lai saliedētos ar savas draudzes jauniešiem!Adventistu Pasaules Jauniešu diena turpmāk plānota kā ikgadējs pasākums.LŪGŠANU NAKTS
23.marts

Pēc nedēļas, 23.martā, visi jaunieši aicināti braukt uz Rīgu un piedalīties ikgadējā Lūgšanu Nakts pasākumā un dalīties ar piedzīvoto Pasaules Jauniešu dienā, tādējādi iedrošinot savus draugus arī turpmākā kalpošanā.
Ejiet pie cilvēkiem, izrādiet žēlsirdību, ja iespējams - fotografējiet, filmējiet! Ar šiem materiāliem brauciet 23.martā uz Rīgu, Baznīcas 12a.
Tur 16.00, 4. draudzes zālē sāksies jauniešu Lūgšanu pasākums. Katras vietējās draudzes jauniešu grupai, iepriekš piesakoties, būs iespējams citiem jauniešiem stāstīt par savu kalpošanu 16.marta Jauniešu dienā. Piesakiet arī savas draudzes jauniešu priekšnesumu. Tā jūs varēsiet iedrošināt kalpot arī citus jauniešus.


Adventistu Latvijas Draudžu savienības
Jauniešu Nodaļa

2013. gada 27. janvāris

Par Kongresu Serbijā

Labas ziņas. Beidzot tapis skaidrs, ka visu nepieciešamo saistībā ar pieteikšanos uz TED Jauniešu Kongresu Serbijā turpmāks veiks LDS Jauniešu nodaļa nevis Baltijas ūnijas Jauniešu nodaļa, kā ziņots līdz šim.
Vēl noteikti ir iespējams pieteikties gan kongresam, gan braucienam uz to. Pieteikšanās tiek pagarināta līdz 10.aprīlim! Kā pieteikties?

1. Jāpiesakās mājas lapā http://www.aycongress.org/
2. Jāgaida anketa savā e-pastā (ja rodas kādas problēmas, lūdzu, raksti LDS Jauniešu nodaļas vadītājai Intai Jākobsonei uz e-pastu bereja@inbox.lv)
Anketā būs norādītas konkrētas cenas par dalību kongresā, ēdināšanu. Maksājums par kongresu jāveic līdz 10.aprīlim (ieskaitot)!
3. Tiek organizēts kopīgs transports uz Serbiju! Pieteikšanās pēc iespējas ātrāk pie Intas Jākobsones!
Konkrēta maksu par transportu būs iespējams aprēķināt pēc 10.aprīļa! Tā jāsamaksā vasaras laikā līdz kongresam!