2013. gada 30. augusts

Pēdējais ieraksts

Šis ir pēdējais ieraksts jauniešu lapā. Paliks atmiņas par kopīgi pavadītu priecīgu, draudzīgu, lielisku laiku, ar ko adventistu jaunieši dalījās savā starpā.
Jauniešu nodaļas mērķis šo piecu gadu laikā ir bijusi kalpošana uz āru, kalpošana sabiedrības vajadzībās, sadraudzības stiprināšana savā starpā. Tāpēc paldies visiem, kas iesaistījās šajā piedzīvojumā pēdējos piecus gadus. Paldies par kopīgu kalpošanu viens otram un sabiedrībai! Paldies komandas biedriem, ar ko kopā plānojām, organizējām, vadījām pasākumus un aktivitātes gadu no gada, kopā tika noorganizēti 24 pasākumi. Paldies Adventistu Baznīcas LDS un īpaši bīsk.V.Reķim par garīgu, finansiālu atbalstu!
Nobeigumā vēlos jauniešiem novēlēt pašiem personīgi piedzīvot Kristus evaņģēlija notikumu savās dzīvēs, lai varētu ar to dalīties sabiedrībai un viens otram!


Inta Jākobsone
Jauniešu kalpošanas vadītāja, 2008 - 2013

2013. gada 20. augusts

Tikšanās pie akas

Šovasar tikāmies pie akas, pie kuras notika piektā jauniešu nometne TeamWork 2013. Kopā tika pavadīts priecīgs laiks. Ar uzrunām par Jēzus tikšanos ar samarieti pie akas kalpoja māc.D.Lapa, A.Kaspars un I.Jākobsone. Īpašs paldies visiem, kas iesaistījās un kalpoja nometnē - Armandam, Arnim, Mārim, Ievai, Izaurai, Janai, Ketijai, draudzei Korinta par slavēšanas vadīšanu! Paldies jauniešiem, kas dalījās kopīgā laikā, priekā!

Sadaļā Notikumi skaties foto no TeamWork!

2013. gada 11. augusts

Latvieši Serbijā

Nupat noslēdzies Transeiropas divīzijas jauniešu kongress, kas notika Serbijas otrā lielākajā pilsētā Novi Sad. Kongresā piedalījās arī delegācija no Latvijas 42 cilvēku sastāvā. Spilgtākos jauniešu iespaidus lasi un foto apskati sadaļā Notikumi!


2013. gada 17. jūlijs

TeamWork 2013

Klāt vasaras labākais notiks adventistu jauniešiem un viņu draugiem - salidojums TeamWork!
TeamWork arī šogad notiks Zvejniekciemā, un, ja Tev tur patika, noteikti brauc un piedalies atkal! Nometnes moto - Tikšanās pie akas! Šogad TeamWork īpaši būs nepieciešams komandas darbs. Vairāk sportisku aktivitāšu, iepazīšanās ar bibliodrāmu (Bībeles studiju metode), kristības. Tiekamies TeamWork!

PROGRAMMA:

16. augusts, piektdiena
17.00 - Ierašanās, reģistrācija
19.00 - Atklāšana
19.30 - Vakariņas
20.30 - Iepazīšanās aktivitātes
21.00 - Vakara programma

17.augusts, sestdiena
09.00 - Brokastis
10.00 - Rīta programma
12.00 - Diskusijas grupās
14.00 - Pusdienas
15.00 - Bibliodrāma
19.30 - Vakariņas
21.00 - Vakara programma
22.00 - Filma/Diskusijas

18.augusts, svētdiena
09.00 - Brokastis
10.00 - Rīta programma
11.00 - Aktivitātes grupās
13.00 - Noslēgums
14.00 - Pusdienas

DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKŠANĀS:

Dalības maksa LVL 14 (LVL 12 par visām ēdienreizēm (jeb LVL 2 par katru ēdienreizi) + LVL 2 dalības maksa). Pieteikšanas līdz 07.augustam, rakstot jauniešu vadītājai Intai Jākobsonei (bereja@inbox.lv).

LĪDZI OBLIGĀTI JĀŅEM:
- Telts
- Guļammaiss, matracis
- Bļodiņa, karotīte

Nepalaid garām iespēju satikties, nepalaid garām TeamWork!

LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa2013. gada 16. jūnijs

Par Jauniešu Ralliju

Ceturtais Jauniešu Rallijs noslēdzies! Neapgāžams fakts - Aizkraukle ir tā vieta, kas vieno dažādu vecumu, paaudžu, dzīves uztveres, stāvokļa, statusa, ... cilvēkus. Vismaz 15.jūnijā tam nebija nozīmes, jo mūs vienoja mīlestība, prieks, draudzība. Jēzus klātbūtnē zūd visas barjeras.
Paldies katram, kas darīja un palīdzēja, lai Rallijs izdotos! Paldies par mīļu un sirsnīgu uzņemšanu ciemos Aizkraukles draudzei un māc.Ainim Kasparam, paldies par muzikālajām telpām Aizkraukles mūzikas skolai! Paldies par spēlēm, radošām aktivitātēm un to vadīšanu Lindai un meitenēm, Ievai, Līvijai, Intai, Arnim. Paldies par skanīgu koncertu draudzes Korinta slavēšanas grupai! Paldies par atbalstu LDS! Paldies mūsu Dievam!
Paldies Tev, ka piedalījies, dalījies, draudzējies! Paldies, ka Jauniešu Rallijs izdevās!

Uz tikšanos vasaras jauniešu nometnē TeamWork 2013 augustā!

Jauniešu nodaļa
 ---
Skaties foto galeriju par Jauniešu Ralliju!

2013. gada 22. maijs

Jauniešu Rallijs - 15.jūnijs

Braucam uz Ralliju?
Arī šovasar Jauniešu nodaļa organizēs misijas pasākumu Jauniešu Rallijs!
Pasākums, kas veltīts mazākajiem un mēs esam aicināti būt kopā un draudzēties 15.jūnijā, Aizkrauklē! Viss sāksies 11.00 ar dievkalpojumu, Bībeles studijām, vēlāk būs kopīgas pusdienas, tad spēles, atrakcijas stacijās  dienas garumā. Ja jūti, ka vēlies būt kopā un dot savas kalpošanas dāvanas citiem, piedalies Jauniešu Rallijā!
Dalības maksa - LVL 2 (pusdienas), iepriekšēja pieteikšanās līdz 13.jūnijam, rakstot uz bereja@inbox.lv
Programmā - dievkalpojums un Bībeles studijas Aizkraukles draudzē, pusdienas, spēles un aktivitātes stacijās, koncerts un nacionālā sadejošana.

Tiekamies 15.jūnijā, 11.00, Vietā, kas vieno - Tevi un mani: Aizkrauklē!
---
LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa

2013. gada 10. aprīlis

Pagarināta pieteikšanās

Pieteikšanās uz adventistu jauniešu kongresu Serbijā, kas notiks šovasar no 30.jūlija līdz 4.augustam tiek pagarināta līdz 20.aprīlim (aizpildīta anketa un samaksāta dalības maksa)!

2013. gada 24. marts

Lūgšanu Nakts - Paldies!

Lūgšanu Nedēļas noslēgumā adventistu jaunieši pulcējās kopā, lai dalītos priekā par mūsu Dievu un viens par otru! Mēs tikāmies jau ikgadējā, piektajā Lūgšanu Naktī, lai atcerētos kalpošanu Pasaules Jauniešu Dienā, kas notika 16.martā un noslēgtu Lūgšanu nedēļu. Slavēšana, lūgšanas, stāsti, bildes un video - tas parādīja, cik dažādi mēs esam, bet cik vienoti varam būt kalpošanā Dievam!
Lūgšanu Nakts sākās ar Lūgšanu Nakts atskata video, kas ļāva ieraudzīt sevi un draugus toreiz un pavisam nesen. Video atgādina, ka nekas nav mainījies - Lūgšanu Nakts būtība ir arvien tā pati- mēs nākam pielūgt un pateikties! Vakaru iesāka LDS bīsk.Viesturs Reķis, kurš jauniešiem nodeva sveicienus un atgādināja, kas ir atdzimšana. Vakars turpinājās ar slavēšanu. Paldies slavēšanas grupām - puišu grupai no Ezeres, meiteņu grupai Amets, abām Korintas draudzes slavēšanas grupām, grupai Otrie, individuālajiem izpildītājiem - Vitālija, Darinai, Iļjam, Kristapam. Paldies Zigurdam Laudurgam, kas mums atgādināja Lūgšanu Nakts moto no 1.Pētera ... Paldies lūgšanu vadītājiem - Izaurai, Āvo, Ainim, Arnoldam, Armandam, Līvijai, Intai. Paldies jauniešiem no PA:GRIEZIE(n)S par video!
Paldies par lieliskiem un iedvesmojošiem stāstiem no kalpošanas Pasaules Jauniešu Dienā - Rīgas 4.draudzei - Larisai, Bauskas draudzei un Līvijai, Korintas draudzei un Līvai, Intai, Arnim.
Jauniešu nodaļa vēlas pateikties arī visiem, kas iesaistījās tehniskas un organizatoriskas palīdzības sniegšanā, lai pasākums izdotos - īpaši Korintas draudzei, Rūdolfam, Sandim, Ingum, Armandam, Raivim, Līvijai, Ievai, Arnoldam, Andrim, Emīlam, paldies meitenēm, kas rosījās pa virtuvi un sagatavoja uzkodas un tēju - Elvīrai, Sabīnei, Ketijai, Janai!
Un paldies, ka tieši Tu biji klāt, paldies, ka Tava sirds deg par kalpošanu sabiedrībai, vienam otram un mūsu Dievam!

Pateicībā,
LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa


Foto skaties ŠEIT

2013. gada 20. marts

23.marts

Tiekamies jauniešu Lūgšanu Naktī 2013 - 23.martā, 16.00, Baznīcas 12a, mazā zālē (Korintas dr.telpās)!
---
Jo mūsu atdzimšana ir caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu... / 1.Pētera 1:23

2013. gada 17. marts

Vispasaules Jauniešu Diena arī Latvijā

Vispasaules Jauniešu Diena ir pagājusi! Tās mērķis bija palīdzība sabiedrībai, mīlestības izrādīšana mazākajiem, gaismas došana pasaulei! Būt par zemes sāli!
LDS Jauniešu nodaļa priecājas, ka arī jaunieši no Latvijas piedalījās šīs dienas aktivitātēs! Par to, kā gājis un izdevies, uzzini stāstos un bildēs jauniešu Lūgšanu Naktī jau sestdien, 23.martā, 16.00, Baznīcas 12a! Pasākums notiks draudzes Korinta telpās! Programmā slavēšanas koncerts ar lūgšanu brīžiem, vakariņas un draudzīgas sarunas. Piedalies!

Maza kolāža no Bauskas un Korintas draudzes aktivitātēm Vispasaules Jauniešu dienā-