2010. gada 30. novembris

Gada Beigas

Un redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums... Mat 1:23

Sveiciens visiem jauniešiem decembrim sākoties!
Gada beigas ir laiks, kad paskatīties uz sevi, padarīto visa gada garumā. Šis gads mums visiem bijis varen darbīgs, bet ko mēs spētu bez Radītāja, kuram pateicoties, mēs varam kopā priecāties!
Pasaulē gada beigas iezīmējas ar Jēzus dzimšanas svētkiem, tāpēc izmantosim šo laiku kalpojot, parādot cilvēkiem Dieva mīlestību!
Bet kas Tevi sagaida decembrī? Piedalies gan koncertos, atpūtas un draudzības veicināšanas pasākumos, gan priecājies jauniešu nodaļas organizētajā īpašajā Ziemassvētku PA:GRIEZIE(n)Ā, kā arī neaizmirsti pievienoties kādai no mazajām grupām!

Lai īpašas Dieva svētības!

Ar mīlestību - Adventistu Jauniešu Kalpošanas Nodaļa