2012. gada 3. jūlijs

TeamWork 2012

Pavisam drīz klāt vasaras labākais notikums adventistu jauniešiem un viņu draugiem - TeamWork 2012!

---

Laiks - 03.-05.augusts (piektdiena-svētdiena)
Vieta - Zvejniekciems (precīzākas koordinātas piesakoties), pieteikšanās termiņš - 31.jūlijs!
Salidojuma moto - Šis ir mans stāsts!

Lekciju tēmas -
- Interneta laikmets. Masu mediju ietekme
- Izaicinājums dzīvojot 21.gs.
- Attiecības
- Atkarības mūsdienu pasaulē2012. gada 2. jūlijs

Par Jauniešu Ralliju!

Jauniešu Rallijs notika jau trešo reizi. Trešo gadu pēc kārtas adventistu jauniešiem bija iespēja kalpot un palīdzēt sabiedrībai. Šoreiz pulcējāmies Saldū - pilsētā, kas pazīstama kā medus piliens Kurzemē. Jāsaka, ka šis bija viens no emocionāli un garīgi piepildītākajiem Jauniešu Rallijiem. Taču tas nekādi nebūtu izdevies tik spilgts, ja vien mēs nebūtu tie, kas esam - atvērti, Dieva mīlestības pilni jaunieši, kas gatavi sekot Jēzum!

Paldies, ka Tu esi piemērs, paldies, ka bērni uz mājām aizbrauca priecīgi, paldies, ka Tevis dēļ bērniem bija svētki!

Īpašs paldies ceļo pie Saldus draudzes, kas mūs mīļi uzņēma savā dievnamā. Paldies meitenēm - Argai, Dzintrai, Mārītei, Aijai - par garšīgām maltītēm. Paldies radošo nodarbību vadītājiem - Līvijai, Intai, Dzintrai, Raivim, Ievai, visiem jauniešiem, kas pieslēdzās un palīdzēja bērniem aktivitātēs! Paldies Rodertu ģimenei - Ivo, Dagnijai, Evijai, Paulam par muzikālās sadaļas nodrošināšanu! Paldies arī Elīzai Kristai par kalpošanu vakara koncertā, kopā ar Selīnu un Alondru izpildot slavēšanas dziesmas. Paldies Arnim un Janai - vakara vadītājiem. Paldies Ievai par iespēju iemācīties nacionālās dejas. Paldies Mārim par labu skaņu Rallija laikā!

Paldies tieši TEV - par kopā-būšanas prieku, par laiku, ko Tu dod, par to, ka Tev nav vienalga, par to, ka Tevis dēļ kādam Rallijs bija neaizmirstami svētki, par to, ka Tu esi daļa no Viņa Valstības!


Jauniešu Nodaļa

---
Sadaļā Notikumi skaties bildes no Jauniešu Rallija!