Nozares

Adventistu Baznīcas Jauniešu kalpošanas nodaļas virzieni:


PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI
6-9 gadu vecums
Aptuveni miljons bērnu pasaulē vecumā no 6-9 gadiem ir atklājuši vienu no visjautrākajiem klubiem tieši priekš viņiem. Piedzīvojumu Meklētāju klubs paredzēts, lai stiprinātu vecāku un bērnu attiecības, organizējot tiem tādas aktivitātes, kas piemērotas šīs vecuma grupas vajadzībām, vienlaicīgi dodot iespēju vecākiem uzlabot vecāku iemaņas un priecājoties kopā ar saviem bērniem.


CEĻA MEKLĒTĀJI
10-15 gadu vecums
Ceļa Meklētāji (no angļu val. “Pathfinders”) ir starptautiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10-15 gadu vecumam. Organizācijas pamatā ir vēlme attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu, kas dzīvē ir pats galvenais. Šī organizācija nav pulciņš vai brīvā laika pavadīšanas veids. Tas ir dzīvesveids. Pusaudzis ir Ceļa Meklētājs ne tikai nodarbībās, bet arī dzīvē. Ceļa Meklētāju organizācijas pirmsākumi meklējami ASV vairāk nekā 50 gadus atpakaļ. Ceļa Meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos.
Latvijā Ceļa Meklētāju kustība darbojas kopš 1996.gada.
Ceļa Meklētāji Latvijā


MASTER GUIDE
16+ gadu vecums
Mastergaids ir Piedzīvojumu Meklētāju, Ceļa Meklētāju, Vēstnieku un jauniešu grupu eksperts, padomdevējs un skolotājs.


VĒSTNIEKI
16-21+ gadu vecums
Klubs Vēstnieki (no angļu val. "Ambassador club") ir Adventistu Baznīcas organizācija, kurā darbojas jaunieši no 16 gadu vecuma. Šī kluba mērķis ir piepildīt jauniešu garīgās un sociālās vajadzības, izaicināt dalīties pieredzē par savām personīgajām attiecībām ar Jēzu, veidot tādu dzīvesveidu, kas stiprinātu jauniešu uzskatu sistēmu, palīdzot profesijas izvēlē un palīdzot attīstīt draudzīgas attiecības mūža garumā.
Latvijā Vēstnieku kustība darbojas kopš 2009.gada. Pašlaik darbojas 1 klubs Vēstnieki Rīgā.
Vēstnieki Latvijā

ADVENTISTU JAUNIEŠI
16-31+ gadu vecums
Adventistu jauniešu nodaļa izveides sākumi meklējami 125 gadu senā pagātnē, kad divi 13 un 15 gadus jauni pusaudži nolēma divatā organizēt pirmo jauniešu apvienību. Šodien pasaulē ir 10 miljoni adventistu jauniešu, kas sastopami katrā pasaules kontinentā un katrā nācijā. Adventistu jaunieši: tas ir jaunietis jaunietim.
Latvijā adventistu jaunieši ir aptuveni 30% no visiem Adventistu Baznīcas piederīgajiem. Jauniešu kalpošanas nodaļas vadītāja ir Inta Jākobsone, kas ievēlēta šajā amatā Adventistu Baznīcas Latvijas kongresā 2008.gada augustā. Pilnvaras noliktas 2013.gada LDS kongresā.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru