2012. gada 23. oktobris

Šodien un Tagad

Pagājis ceturtais Ticības Festivāls. Par to, kāds tas bija lasi drīzumā izdevumā Adventes Vēstis, taču tagad ir laiks pateikt Paldies!

Paldies par kopā būšanu, paldies par prieku, paldies par koncertu un vadīšanu Ievai un Gerdai, par skanīgām dziesmām un skaņdarbiem paldies - Līvai, Miķelim un meitenēm mūziķēm, brāļiem Agnim un Arnoldam, Edgaram, Alisei, Evijai un Agatei, Liepājas draudzes jauniešiem, Korintas draudzei. Paldies viesiem, kas slavēja Dievu ar gospeļmūziku - LELB Jauniešu centra Gospeļkorim.

Par aizkustinošiem Ticības Festivāla stāstiem paldies - Līvijai, Ainim, Kristai! Par labdarības izsoles vadīšanu - paldies tiek ikgadējam izsoles vadītājam ar iemaņām - Arnim; Kristai un Rūdim - par palīdzību organizatorisku jautājumu risināšanā. Paldies puišiem, kas palīdzēja tehniskos jautājumos - Sandim, Emīlam, Ainim, Armandam, Mārim, Paulam un Robertam!

Paldies visiem, kas nav pieminēti, bet dažādi palīdzēja, lai Festivāls izdotos!

Īpašs paldies LDS par atbalstu Festivāla organizēšanā!

Paldies, paldies Tev, ka Tu dalījies ar savu ticību, mīlestību, savu sirdi un biji klāt šajā tik svarīgajā notikumā! Uz tikšanos jau nākamajos pasākumos!

Atceries - īstā gaisma jau spīd, šodien un tagad!

Adventistu Baznīcas
Jauniešu nodaļa


Foto