2013. gada 22. maijs

Jauniešu Rallijs - 15.jūnijs

Braucam uz Ralliju?
Arī šovasar Jauniešu nodaļa organizēs misijas pasākumu Jauniešu Rallijs!
Pasākums, kas veltīts mazākajiem un mēs esam aicināti būt kopā un draudzēties 15.jūnijā, Aizkrauklē! Viss sāksies 11.00 ar dievkalpojumu, Bībeles studijām, vēlāk būs kopīgas pusdienas, tad spēles, atrakcijas stacijās  dienas garumā. Ja jūti, ka vēlies būt kopā un dot savas kalpošanas dāvanas citiem, piedalies Jauniešu Rallijā!
Dalības maksa - LVL 2 (pusdienas), iepriekšēja pieteikšanās līdz 13.jūnijam, rakstot uz bereja@inbox.lv
Programmā - dievkalpojums un Bībeles studijas Aizkraukles draudzē, pusdienas, spēles un aktivitātes stacijās, koncerts un nacionālā sadejošana.

Tiekamies 15.jūnijā, 11.00, Vietā, kas vieno - Tevi un mani: Aizkrauklē!
---
LDS Jauniešu kalpošanas nodaļa