2013. gada 30. augusts

Pēdējais ieraksts

Šis ir pēdējais ieraksts jauniešu lapā. Paliks atmiņas par kopīgi pavadītu priecīgu, draudzīgu, lielisku laiku, ar ko adventistu jaunieši dalījās savā starpā.
Jauniešu nodaļas mērķis šo piecu gadu laikā ir bijusi kalpošana uz āru, kalpošana sabiedrības vajadzībās, sadraudzības stiprināšana savā starpā. Tāpēc paldies visiem, kas iesaistījās šajā piedzīvojumā pēdējos piecus gadus. Paldies par kopīgu kalpošanu viens otram un sabiedrībai! Paldies komandas biedriem, ar ko kopā plānojām, organizējām, vadījām pasākumus un aktivitātes gadu no gada, kopā tika noorganizēti 24 pasākumi. Paldies Adventistu Baznīcas LDS un īpaši bīsk.V.Reķim par garīgu, finansiālu atbalstu!
Nobeigumā vēlos jauniešiem novēlēt pašiem personīgi piedzīvot Kristus evaņģēlija notikumu savās dzīvēs, lai varētu ar to dalīties sabiedrībai un viens otram!


Inta Jākobsone
Jauniešu kalpošanas vadītāja, 2008 - 2013

1 komentārs: