2012. gada 18. jūnijs

Paliksim Kopā!

Pirmais Baltijas Adventistu Jauniešu Festivāls noslēdzies!

Pirmo reizi jaunieši no SDA Baltijas draudzēm nāca kopā, bija kopā, kalpoja kopā viens otram ar savu klātbūtni! 140 latvieši, 33 lietuvieši un 46 igauņi, kopā - 219 adventistu jaunieši un viņu draugi!

LDS Jauniešu nodaļa vēlas pateikties katram, kas piedalījās, katram, kas iesaistījās, katram, kas kalpoja ar savām dāvanām.

Jauniešu nodaļa īpašu paldies saka Latvijas adventistu jauniešiem - Līvijai par idejām un iesaistīšanos festivāla organizēšanas darbos, meitenēm, kas palīdzēja dalībnieku reģistrēšanā – Madarai, Grietai, Annai, Anastasijai, Andrim par foto, Ievai par video, visiem, kas iesaistījās slavēšanas koncerta organizēšanā – Arnim un Līvijai par koncerta vadīšanu, mūziķiem – Miķelim, Amets meitenēm, Korintas, Liepājas draudzes slavētājiem, Kristapam, Darinai. Paldies Izaurai, Aleksandrai, Ainim un Andrim par skeču, visiem jauniešim, kas piedalījās īsfilmā par mums pašiem, puišiem, kas palīdzēja risināt tehniskus jautājumus – Armandam, Ingum, Andrim, Agnim. Paldies Bībeles studiju un diskusiju vadītājiem – mācītājiem Tālivaldim Vilnim, Uģim Daukstam, Imantam Ģipslim, Ģirtam Rozneram, 4.dr.pārstāvjiem. Paldies Līvai un palīgiem par palīdzību virtuvē; Daumantam un Dāvim par tulkošanu! Paldies katram, kas pielika pūles, lai pasākums izdotos!

Paldies arī Tev, ka biji klāt, ka esi par jauniešiem Latvijā un Baltijā! Paldies par vienotības sajūtu. Paldies, ka Tu neesi vienaldzīgs!

Mēs ticam, ka šis nebija ne pirmais, ne pēdējais Baltijas Jauniešu Festivāls! Tāpēc ne tikai nāksim visi kopā, bet arī paliksim visi kopā!


Inta Jākobsone
Jauniešu kalpošanas nodaļa

---

Sadaļā Notikumi skaties bildes no BAJF!

Video atskats par BAJF -Īsfilma par mums -


Skaties detalizētāku pasākuma apskatu, ko sagatavojuši Igaunijas jaunieši -

* Sabata rīta d/k

* Sabata pēcpusdienas diskusijas

* Sabata vakara d/k

* Svētdienas programma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru